divendres, 30 de març de 2012

ELS RIUS D'ESPANYA


Els rius d'Espanya:
En general, els rius espanyols tenen un recorregut curt, un cabal es càs i un règim irregular.
El vessant hidrogràfic és el territori que abasta el conjunt de rius que desemboquen en un mateix mar.
A Espanya se'n diferencien tres:
 • Vessant cantàbric
  Els rius naixen a la Serralada Cantàbrica, que es troba prop de la mar, per la qual cosa són ràpids i de recorregut curt. Tenen un cabal abundant i un règim regular al llarg de l'any.
 • Vessant atlàntic
  És el més extens dels tres. Alguns dels rius naixen en les serralades allunyades de la mar, per la qual cosa tenen un curs més llarg que resta.
 • Vesant mediterrani
  Amb l'exepció del Riu Ebre, els rius mediterranis són curts i poc cabalosos, atés que discorren per zones de precipitacions escasses.
  Tenen un règim irregular, el cabal augmenta a la primavera i a la tardor pateixen un fort estiatge a l'estiu, com és el cas del riu segura.

1 comentari: